Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Nà Bủng 3 - Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên